Comunicatul de presă ANBPR

Bucureşti, 09 mai 2011  ANBPR anunță organizarea, în perioada 12-14 Mai a.c., la Baia Mare, a Conferinţei BiblioPublica, cu tema „Modele de voluntariat în biblioteca publică”. Evenimentul va aduce în atenția națională importanța și implicațiile acțiunilor de voluntariat asupra dezvoltării durabile și sănătoase a serviciilor pentru public.
“Prin acţiunile lor voluntare, individuale sau de grup, bibliotecarii participă, alături de  societatea civilă, la modelarea comunită
ții și oferă un bun exemplu de implicare celorlalte profesii. În plus, prin încheierea de parteneriate cu ONG-uri și voluntari, bibliotecile publice contibuie la consolidarea valorilor umane și la promovarea voluntariatului ca instituție fundamentală a societăţii civile”, a declarat  Doina Popa, Președintele ANBPR.
La eveniment vor participa importante personalități ale domeniului biblioteconomic, reprezentanți ai ONG-urilor active în zona de voluntariat, bibliotecari din toate tipurile de biblioteci, precum și importante oficialități locale. Vor susține, de asemenea, prezentări și comunicări o serie de experți din țară și străinătate, profund implicați în problematica și dezvoltările complexe ale  muncii de voluntariat.
„Organizaţiile, comunităţile şi grupurile angrenate în ac
țiuni cu voluntari depun o muncă plină de convingere și pasiune. Același lucru se poate spune și despre bibliotecarii din sistemul public de biblioteci, care au înțeles să deruleze astfel de proiecte în instituțiile lor. Vorbim de un potențial uman și profesional uriaș, care, canalizat cu discernământ și bunăcredință,  poate contribui consistent la propagarea ideii de solidaritate civică”, este de părere Ioana Crihană, Director Executiv al ANBPR.
Despre ANBPR:
Asociaţia Naţională a Bibliotecarilor şi Bibliotecilor Publice din România (ANBPR) este cea mai reprezentativă organizaţie profesională a bibliotecarilor din bibliotecile publice. Raţiunea de a fi a acestei organizaţii este aceea de a coagula, într-o formă de asociere pe plan naţional, aşteptările, nevoile şi interesele celor care, prin profesie, preocupări şi atribuţii susţin profesia de bibliotecar, dezvoltarea biblioteconomiei şi a ştiinţelor informării şi documentării.

Advertisements
This entry was posted in Conferinţa and tagged , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s