Premiile ANBPR 2011

Am intrat în posesia listei cu diplomele acordate cu ocazia Conferinţei Bibliopublica 2011:

I. DIPLOMA DE ONOARE

 

1. D-lui PAUL-ANDRE BARAN, Directorul Programului Biblionet, pentru calitatea exceptionala a parteneriatului cu ANBPR si pentru sprijinul constant acordat  în realizarea obiectivelor strategice ale Asociatiei

   2. AMBASADEI STATELOR UNITE ALE  AMERICII, pentru modul exceptional in care contribuie la informarea publicului prin centrele AMERCAN CORNER din biblioteci si sustine dezvoltarea profesionala a bibliotecarilor din Romania 

   3. D-nei PATRICIA GUY, Consilier pentru Presă si Cultură in cadrul Ambasadei Statelor Unite ale Americii, pentru sustinerea programelor de formare a formatorilor si dezvoltare profesională organizate de ANBPR

   4. D-lui Dr. TEODOR ARDELEAN, Directorul Bibliotecii Judetene “Petre Dulfu”  Baia Mare, pentru modernitatea si nivelul european de constructie si management  a bibliotecii pe care a realizat-o si o conduce.

   5. D-nei Dr. conf. univ. LIDIA KULIKOVSKI, Director General al Bibliotecii Municipale “Bogdan Petriceicu Hasdeu”, Chisinău, pentru contributia exceptională la dezvoltarea si mentinerea filialelor înfiintate de bibliotecile publice din România în Republica Moldova.

    6. D-lui/D-nei OLIMPIA POP,  VICTOR PETRESCU, EUGEN IORDACHE, DIMITRIE POPTĂMAŞ, ELENA POAMĂ, NICOLAE BUSUIOC pentru contribuţia deosebită la construcţia instituţională a bibliotecii publice şi  a Asociaţiei Naţionale a Bibliotecarilor şi Bibliotecilor Publice din România

II. DIPLOMA DE EXCELENȚĂ

1. D-nei IOANA  DRAGOTĂ, Comisarul Conferinţei ANBPR BiblioPublica, 12-14 mai 2011, de la Baia Mare, pentru modul deosebit în care a onorat prima funcţie de “comisar” al unei conferinţe ANBPR.

  2. FILIALEI ANBPR MARAMUREş  pentru  excelenta organizare a  Conferinţei  BiblioPublica “Modele de voluntariat în biblioteca publică”, 12-14 mai 2011, de la Baia Mare

3. D-lui  LUCIAN DINDIRICĂ , Directorul Bibliotecii Judeţene “Alexandru şi Aristia Aman” Dolj şi Filialei ANBPR Dolj pentru excepţionala implicare în susţinerea activităţii Asociaţiei la nivel naţional în anul 2010, prin organizarea Conferinţei ANBPR “Comisiile profesionale şi procesul de modernizare a bibliotecilor publice” şi a Cafenelei ANBPR pentru filialele din Regiunea de dezvoltare Sud-Vest

  4. D-nei GABRIELA MURARU, Directorul Bibliotecii Judeţene “Costache Sturdza” Bacău, pentru excepţionala implicare în susţinerea  activităţii Asociaţiei  la nivel naţional  în  anul 2010, prin organizarea Cafenelei ANBPR pentru filialele din  Regiunea de dezvolltare Nord-Est

 5. D-nei MIHAELA RACOVIŢEANU,  Directorul Bibliotecii Judeţene “Ştefan Bănulescu ” Ialomiţa, pentru excepţionala implicare în susţinerea  activităţii Asociaţiei  la nivel naţional  în  anul 2010, prin organizarea Cafenelei ANBPR pentru filialele din  Regiunea de dezvoltare Sud

  6. D-nei MONICA AVRAM, Directorul Bibliotecii Judeţene Mureş pentru excepţionala implicare în susţinerea  activităţii Asociaţiei  la nivel naţional  în  anul 2011, prin organizarea Cafenelei ANBPR pentru filialele din Regiunea de dezvoltare Centru

7. D-nei LIGIA MIRISAN, Directorul Bibliotecii Judeţene “Gheorghe Şincai” Bihor, pentru excepţionala implicare în susţinerea  activităţii Asociaţiei  la nivel naţional  în  anul 2011, prin organizarea Cafenelei ANBPR pentru filialele din  Regiunea de dezvoltare Vest.

III. DIPLOMA DE MERIT

I. Cea mai bună lucrare de specialitate

– Studii şi cercetări sub formă de volum – D-lui CÂMPEAN VASILE-VIOREL pentru lucrarea  Oameni şi locuri din Sătmar

– Bibliografii, biobibliografii, dicţionare – D-lui/D-nei GHEORGHE-GABRIEL CĂRĂBUŞ, ALIS NICULICĂ, ADRIANA GAFIŢA – Bibliografia Bucovina literară

– Ghid de bibliotecă – Bibliotecii Judeţene “V.A. Urechia” Galaţi – Ghidul Bibliotecii “V.A. Urechia”, ediţia a II-a

II. Cea mai bună publicaţie serială de specialitate

– Publicaţie nou apărută în ultimii trei ani – Bibliotecii Judeţene “V.A. Urechia” Galaţi – AXIS LIBRI

– Publicaţie cu vechime mai mare de trei ani – Bibliotecii Judeţene “I.G. Sbiera” Suceava – Scriptum

III. Contribuţii biblioteconomice

– programe, proiecte (locale şi naţionale)

D-nei Crina Gabriela Ifrim – Tudor Arghezi – Concurs Naţional de Ex Libris (local)

D-lui Alexandru Tcaciuc – Biblioteca Digitală Mureş (naţional)

IV. Cel mai bun site de bibliotecă (nu s-a acordat)

V. “Bibliotecarul anului”, pentru merite deosebite în biblioteconomie în anul 2010

D-nei STAMATE NELA-LILIANA, Biblioteca Judeţeană Constanţa

VI. Premiul “Traian Brad” – pentru merite deosebite într-un deceniu de activitate

D-nei JOHANNA HALTRICH Biblioteca Judeţeană Braşov

VII. Premiul de excelenţă – pentru merite deosebite în  biblioteconomie în întreaga activitate

D-nei KIRÁLY ADRIANA IOANA, Biblioteca Judeţeană Cluj

VIII. Premiul pentru merite deosebite în activitatea desfăşurată la nivelul Asociaţiei în anul 2010 (nu s-a acordat)

IX. „Filiala anului” pentru cea mai activă filială a Asociaţiei în anul 2010

Filialei ANBPR Suceava

şi

Filialei ANBPR Braşov

X. Premiul de excelenţă pentru activitatea filialei în cadrul Asociaţiei pe o perioadă de minimum 5 ani (nu s-a acordat)

Advertisements
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s